Jak se orientovat

Written by  on Duben 27, 2017 

</div>
<p>
	Jak se orientovat mezi jednotnými druhy dřevěných palet. Toto je pro laika velmi obtížné. Ačkoliv neexistuje jednotné a souhrnné rozdělení dřevěných přepravních prvků, je možné je dělit do navzájem se prolínajících druhů podle následujících vlastností: nosnost, četnost použití, způsob manipulace, míra standardizace. Standardizace je definování konstrukce a výroby těchto přepravních prvků normami, které se používají regionálně, nebo v jednotlivých oblastech průmyslu.</p>
<h2>
	Jak je rozdělit</h2>
<p>Mezi nejznámější patří zejména standardizované přepravní prvky EURO, ty jsou také nejrozšířenější napříč všemi průmyslovými odvětvími. Dalšími paletami jsou atypické, částečně standardizované, používané zejména velkými <a href=koncerny. Dále pak atypické, ty jsou vyráběny pro přepravu konkrétních produktů. 

Jak se orientovat
Ohodnoťte příspěvek
z4-336x280.gif

Category : Nezařazené

Tags :